© 2010 Lexel s.r.o. l Created by Feneo

REFERENCIE

 1. Rekonštrukcia zámku Vígľaš – Trafostanica a díselagregát

 2. Fotovoltaická elektráreň Rykynčice, Mojmírovce, čelovce, Hrušov…..

 3. Solárny park Závadka nad hronom

 4. Zásobovanie vodou v okrese V. Krtíš – Kiarov, Ľuboreč, Plachtince…

 5. Rekonštrukcia hotela Sorea výmena transformátora

 6. Tekonštrukcia trafostanice hotela Šverma

 7. Bioplynová stanica Detva

Projektovanie VN NN vedení a trafostaníc

REFERENCIE

 1. Rekonštrukcia zámku Vígľaš – Trafostanica a díselagregát

 2. Fotovoltaická elektráreň Rykynčice, Mojmírovce, čelovce, Hrušov…..

 3. Solárny park Závadka nad hronom

 4. Zásobovanie vodou v okrese V. Krtíš – Kiarov, Ľuboreč, Plachtince…

 5. Rekonštrukcia hotela Sorea výmena transformátora

 6. Tekonštrukcia trafostanice hotela Šverma

 7. Bioplynová stanica Detva

Profil       Projektová činnosť        Revízie        Referencie        Kontakt