© 2010 Lexel s.r.o. l Created by Feneo

Projektovanie VN NN vedení a trafostaníc

Revízie elektrických zariadení

Okrem vykonávania projekčných  prác firma vykonáva v spolupráci s xxxx východiskové a periodické odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) el. zariadení, bleskozvodov, pracovných strojov, výrobných liniek, technologických celkov, , zváračiek, el. ručného náradia, kancelárskej výpočtovej techniky. Uvedené revízie vykonávame v obytných a polyfunkčných budovách, kancelárskych priestoroch, v školských zariadeniach, v zdravotníctve a v nemocniciach, v priemyselných objektoch, v priestoroch s prašným, mokrým, alebo chemicky agresívnym prostredím, v prostredí s nebezpečím požiaru alebo výbuchu,
v skladoch výbušnín.


Profil       Projektová činnosť        Revízie        Referencie        Kontakt